Bảng xếp hạng các nhà cái uy tín

nhà cái uy tín
nhà cái uy tín ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường nhà cái uy tín

Trường Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

Trụ sở chính: Số 103, Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Văn phòng Vinh: TT17, Vinaconex 9, Đại lộ Lê-nin, thành phố Vinh, Nghệ An