Bảng xếp hạng các nhà cái uy tín

nhà cái uy tín
nhà cái uy tín ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường nhà cái uy tín

Thông báo lần 2 về việc chậm nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của SV K7,8,9

Căn cứ thông báo số 32, 34 và 33/VX - KHTC ngày 18/03/2019 về việc chậm nộp học phí lần 1 đối với sinh viên khóa 7, 8 và 9 phòng KHTC thông báo danh sách các bạn sinh viên chậm học phí lần 2.

Chính sách học bổng tuyển sinh đại học chính quy năm học 2018 - 2019

Hàng năm, nhà cái uy tín công bố chính sách học bổng đầu vào được trao tặng cho tân sinh viên ở tất cả các ngành học của Nhà trường nhằm khuyến khích, bồi dưỡng và thu hút nhân tài.

Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016

Trong danh sách có 17 em sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016.