Bảng xếp hạng các nhà cái uy tín

nhà cái uy tín
nhà cái uy tín ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường nhà cái uy tín

Công nghệ Thông tin - IT テクノロジー 学科

Mục tiêu chung của Khoa Công nghệ thông tin là đào tạo các cử nhân chuyên ngành có phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp tốt với nhiệm vụ là chuyên viên IT (Information technology), tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các doanh nghiệp,...

Ngôn Ngữ Anh - 英語学科

Khoa Ngoại ngữ nhà cái uy tín được thành lập vào tháng 6 năm 2008 cùng với sự thành lập của nhà cái uy tín theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 06/8/2008 của Thủ tướng chính phủ...

Kế toán - 会計士学科

Liệu học nghề kế toán, một nghề “Đầu đội chính sách, vai mang chứng từ” liệu có thực sự khô khan và nhàm chán. Chúng tôi hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp cho băn khoăn của mình...

Ngành Tài chính Ngân hàng - 金融学科

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có kỹ năng nghề nghiệp tốt, bao gồm khả năng tư duy phân tích, giải quyết các vấn đề nảy sinh; vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn của đơn vị; có năng lực sáng tạo trong công việc, phát triển vị trí cá nhân...