Bảng xếp hạng các nhà cái uy tín

nhà cái uy tín
nhà cái uy tín ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường nhà cái uy tín

Lịch thi KTHP Học kỳ 1B Năm học 2021-2022

nhà cái uy tín 25-11-2021 09:05:05

Gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần - học kỳ IB năm học 2021-2022.

Chi tiết các bạn xem tại: 

Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ này để tham gia thi đầy đủ, đúng giờ.

                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO